התחברות

אינדקס סינדרומים

סינדרום פורמולות מבוסס על הפורמולה
Accumulation of Fluidsמים צלוליםChai Ling Tang
Blood Deficiencyכח ליצורCi Wu Jia Shen Wan
Blood Yu (Stasis)שמש חורפית
Damp Accumulationמים צלוליםChai Ling Tang
Damp Accumulationנהר זורם Cang Fu Dao Tan Tang+ Dang Gui Shao Yao san
Damp Accumulation (mild)תנועה מחזוריתDang Gui Shao Yao San
Depressed Liver Heatאגם רוגעJia Wei Xiao Yao San
Depressed Liver Heatלהתחיל מחדשYou Gui Wan + Dang Gui Shao Yao San
Depressed Liver Heatאגם רוגע קפסולותJia Wei Xiao Yao San
Gall Bladder Excessענף ירוקXiao Chai Hu Tang
Gall Bladder ExcessXiao Chai HuXiao Chai Hu Tang
Harmonizing Liver and Spleenתנועה מחזוריתDang Gui Shao Yao San
Harmonizing Liver and Spleenנהר זורם Cang Fu Dao Tan Tang+ Dang Gui Shao Yao san
Harmonizing Stomach and Intestineזרימה חלקהChai Hu Shu Gan San
Heart Blood Deficiencyכח ליצורCi Wu Jia Shen Wan
Immuneשמש חורפית
Kid Yang XuYang Xu
Kidney Qi Deficiencyאדמה זרועהShou Tai Wan
Kidney Qi Deficiencyתנועה מחזוריתDang Gui Shao Yao San
Kidney Yang Deficiencyאדמה זרועהShou Tai Wan
Kidney Yin Deficiencyיסוד איתןLiu Wei Di Huang Wan
Kidney Yin Deficiencyלהתחיל מחדשYou Gui Wan + Dang Gui Shao Yao San
Kidney and Liver Yin Deficiencyיסוד איתןLiu Wei Di Huang Wan
Kidney and Liver Yin Deficiencyלהתחיל מחדשYou Gui Wan + Dang Gui Shao Yao San
Kidney and Spleen Deficiencyמים צלוליםChai Ling Tang
Liv Qi Stagnation with False Heatאגם רוגעJia Wei Xiao Yao San
Liv Qi Stagnation with False Heatאגם רוגע קפסולותJia Wei Xiao Yao San
Liver Detoxענף ירוקXiao Chai Hu Tang
Liver DetoxXiao Chai HuXiao Chai Hu Tang
Liver Excessענף ירוקXiao Chai Hu Tang
Liver ExcessXiao Chai HuXiao Chai Hu Tang
Liver Qi Stagnationזרימה חלקהChai Hu Shu Gan San
Liver Qi Stagnationענף ירוקXiao Chai Hu Tang
Liver Qi Stagnationתנועה מחזוריתDang Gui Shao Yao San
Liver Qi StagnationXiao Chai HuXiao Chai Hu Tang
Liver Yin Deficiencyיסוד איתןLiu Wei Di Huang Wan
Liver Yin Deficiencyלהתחיל מחדשYou Gui Wan + Dang Gui Shao Yao San
Liver invading Stomachזרימה חלקהChai Hu Shu Gan San
Qi Deficiencyכח ליצורCi Wu Jia Shen Wan
Qi Deficiencyשמש חורפית
Spleen Qi Deficiencyכח ליצורCi Wu Jia Shen Wan
Wei Qi DeficiencyPi-7Yu Ping Feng San, Yin Qiao San
invasion of Wind Cold with slight toxicityPi-7Yu Ping Feng San, Yin Qiao San