התחברות

אינדקס פורמולות קלאסיות

פורמולה קלאסית שם בחמש עונות סינדרום עיקרי
Cang Fu Shao Yao San (Cang Fu Dao Tan Tang+ Dang gui shao yao san)נהר זורםHarmonizing Liver and Spleen, Damp Accumulation
Chai Hu Shu Gan Wanזרימה חלקהHarmonizing Stomach and Intestine, Liver Qi Stagnation, Liver invading Stomach
Chai Ling Tangמים צלוליםAccumulation of Fluids, Damp Accumulation, Kidney and Spleen Deficiency
Ci Wu Jia Shen Wanכח ליצורQi Deficiency, Spleen Qi Deficiency, Blood Deficiency, Heart Blood Deficiency
Ci Wu Jia TangWu Jia
Dang Gui Shao Yao Sanתנועה מחזוריתDamp Accumulation (mild), Harmonizing Liver and Spleen, Kidney Qi Deficiency, Liver Qi Stagnation
Jia Wei Xiao Yao San \ Dan Zhi Xiao Yao Sanאגם רוגעDepressed Liver Heat, Liv Qi Stagnation with False Heat
Jia Wei Xiao Yao San \ Dan Zhi Xiao Yao Sanאגם רוגע קפסולותDepressed Liver Heat, Liv Qi Stagnation with False Heat
Liu Wei Di Huang Wanיסוד איתןKidney Yin Deficiency, Liver Yin Deficiency,Kidney and Liver Yin Deficiency
San Zhu Ju Yuan Jianשמש חורפיתBlood Yu (Stasis), Immune, Qi Deficiency
Shou Tai Wanאדמה זרועהKidney Qi Deficiency, Kidney Yang Deficiency
Xiao Chai Hu TangXiao Chai HuLiver Qi Stagnation, Liver Detox, Liver Excess, Gall Bladder Excess
Xiao Chai Hu Tangענף ירוקLiver Qi Stagnation, Liver Detox, Liver Excess, Gall Bladder Excess
You Gui Wan + Dang Gui Shao Yao Sanלהתחיל מחדשKidney Yin Deficiency,Liver Yin Deficiency, Depressed Liver Heat ,Kidney and Liver Yin Deficiency
Yu Ping Feng San + Yin Qiao SanPi-7Wei Qi Deficiency, invasion of Wind Cold with slight toxicity